അയൽക്കാരി ജിഷ ചേച്ചി 2 1867

287691 Kambi Views

 

അയൽക്കാരി ജിഷ ചേച്ചി 2

Ayalkkari Jisha Chechi 2 bY Manu | PREVIOUS

tI¨n: Zm Wo Bs^¦n`pw k^p¶pt*m¶p tWm¡v.

Mm³: B^pfnà tI¨n Nt*m.
t
I¨n: CsS¶m Ck^p Nm\n¨p Nq«ps¶. At¿ FW¡v Nm\t*. CsSms¡ Ak^p l^n¡pw sI¿p¶Smt\m.

Mm³: tI¨n fpjpk³ Nm\v.C sSms¡ Ak^p l^n¡pw sI¿p¶Sp Ss¶]m.CSp {Zhv C«n«pÅStà .CSn`p A{Ss]m¶p Nm\n¡nÃ. {Zhv Njn¨n«pÅSp*v. ASp Nm\t\m.

tI¨n: tk* FW¡v Nm\*. FW¡n¸w hf]kpfnÃ. AkWn¸w k^pw. tIm_v sk¡s«.gntd¨n A_n]* Wo CsSms¡ Nm\pt¶. Wo C¸w ko«nt`¡v sIÃv

Mm³: Dw. {Zhv CXm¯ koZnt]m Mm³ tIm_p Sn¶p k¶n«v Nm\n¨p S^mw. ASp N*m C§ap sM«pw.

tI¨n: Wo H¶p tbms].

Mm³: F¶m l^n tI¨n.

Mm³ tWs^ ko«n tbm]n .Fsâ _qfn N]_n tI¨ns] knIm^n¨p AXn¡m³ SpX§n.

A½: Zm fWp Wo Fs´Xp¡pkm.WnW¡v tIm_p tkt*.

Mm³: k^p¶t½.

Mm³ tkP¯n AXn¡m³ SpX§n.tI¨ns] knIm^n¨p AXn¡pt¼msjms¡ Fsâ Np\]n Wn¶p W¶m]n skÅw k^pw.skÅw k¶Spw bSnkptbms` NpätdmVw tSm¶n. Mm³ A½s] tbms` Nm\*Stà tI¨ns]]pw.At¸mtj¡pw A½ knan¨p. tIm_pw Njn¨v Np_¨p tW^w Xn kn N*p. tI¨n]psX fN³ A¸p Nan¡m³ tbm] S¡w Mm³ tI¨n]psX ko«n sI¶p. tI¨n thmc]n`p^p¶p Xn kn Nm\pN]m]n^p¶p

tI¨n: fWp tIm_p Snt¶m.

Mm³: B tI¨n. tI¨n C¸w sk_psS C^n¡p¶tÃ. tW^s¯ b_ª koZnt]m N*mtÃm.

tI¨n: Wo H¶p tbms] FWns¡m¶pw Nm\*m.

Mm³: tI¨n tW^s¯ N*Sptbms`]ÃnSv. CSn`p l^n¡pw FÃmw Nm\n¡pw. H^p {bmklyw CSp N*p tWm¡v.

tI¨n: Wns¶s Nm*v tSmätÃm. C§p Sm.

Mm³: Um tI¨n AXnsbman]m

Mm³ 20 fnWn«pÅ H¶m´^w H^p koZnt]m hu*v Np_¨v tI¨n¡v sk¨p sNmXp¯p.Np_¨p N*Spw

tI¨n: Culz^m Cks^ms´m¡]m sI¿pt¶.

koZnt]m]n Np\ Cu¼p¶ ho³ B]n^p¶p.

tI¨n: Cu¿m Cksa¶m Nan¡pt¶. Aksâ ASv km]n`n«p¶Sm.

Mm³: ASnsW´m CsSms¡ FÃm^pw sI¿p¶StÃ

tI¨n: FW¡v C§W¯s]m¶p CtãÃ.

Mm³: tI¨n dm¡n NqXn Nm\p.

tI¨n koZnt]m Nm\pt¼m Mm³ tI¨ns] tWm¡pN]m]n^p¶p. hSyw b_ª FW¡v tI¨ns] tN_n bnXn¡m³ ks^ tSm¶n.bt£ FWn¡v ssV^yfnÃm]n^p¶p. Mm³ tI¨n]psX Ip*pw Nm`pw Sm`n Sq§n N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

manu

24 Comments

Add a Comment
 1. നന്നായിട്ടുണ്ട്…..

  😍😍😍😍

 2. സൂപ്പർ നൈസ് പാർട്ട്‌….

 3. Super
  Waiting for nxt part

 4. bakki koodi vegam poratte broo

 5. ആത്മാവ്

  അടിപൊളി… പൊളിച്ചു… By ആത്മാവ് 💀👈

 6. വെല്ലാത്ത ഒരു സുഖം.

 7. ജിന്ന്

  അടിപൊളി മനു…
  നല്ല ഫീൽ,ആസ്വദിച്ചു വായിക്കാൻ പറ്റി

 8. Super…. What a natural narration!

 9. നന്നായിട്ടുണ്ട്

 10. Superb manu ..adipoliyakukunnundu katto ..suler avatharnam .keep it uo and continue manu ..

 11. good story,expecting the next part soon

 12. Enthoru naturality…Enthoru feel….superb

 13. കൊള്ളാം, നല്ല feel ഉണ്ട്‌ വായിക്കാൻ. പേജ് കുറച്ചൂടെ വേണം.

 14. Nalla originality

 15. Adipoli … kurachoode page ndaYirunnel ennu ashichu poY ….

  Waiting next part

 16. കൊള്ളാം. ഇതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ പോകട്ടെ. നല്ല രസമുണ്ട് വായിക്കാൻ.

 17. എന്തൊരു സ്വാഭാവികത എന്തൊരു പ്രലോഭനം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്

 18. ജോർദ്ദാൻ

  മനു. പേജ് കൂട്ടിയെഴുതിയാൽ കിടുവാകും. 😊👌

 19. Bro adutha partil page koot plz

 20. അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു കട്ട വെയിറ്റിംഗ്

 21. Good story… Pls nxt prt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan