ദീപ്തി സത്യാ A Ride With Bangalore Students [മന്ദന്‍ രാജ] 907

696667 Kambi Views

 

ദീപ്തി സത്യാ – A Ride With Bangalore Students

Author: മന്ദന്‍ രാജ

‘Npj¸nfnèm.. AsSms¡ Mm³ tWm¡nsNmÅmw … AÑWpft½w ssV^yfm]n sbmt¡m ‘

In{S ASv b_ªt¸mÄ UobvSn fq¡p sIm_nªp sNm*v bSns] AÑWpf½]pw Nm\msS In^n¨p . sdÌv Bam\v IpfS` Gän^n¡p¶Sv … AkÄ DÅn In^n¨p .

hSy³ AWnSs]]pw knant¨m*v Nm¼hnWv skan]nt`¡v WX¶p f_]p¶Sv ks^ AkÀ tWm¡n Wn¶p

“” tfmsa¡mÄ I^¡m\tÃmXn A½ … Fât½ hq¸À Np*n .. sfm`]pw Abm^w .. Wn³s_ AÑsWs¡m*v At½sW tf]v¡m³ bmXm tfmsa “” A¸p_¯v Wn¶ AWp Ak^psX AXpt¯¡v k¶p b_ªp .

‘ Zn …Zn ..knXXn f¡sa .. kn«p bnXn … A¨Wot¸mjm Cu tNm`w ..tW^s¯ Wà tdmZn B]n^p¶p .Wn§sa tbms`]mt\m M§Ä …. ^*p sb^psXw bYn¯¯nWp Ss¶ Wà ssbhm In`kp*v .M§Ä ^*p tbs^]pw bYn¸n¡t* … . BsN k^pfmWw B NX]m .NX]n`mt\ A{S k^pfmtWmw Ct¸mjnà ..””. Wn§tamXv b_ªn«ntà ?’

‘ Òw … F¶m bns¶ Cu ssbh WnW¡v Ak^psX N¿n Ss¶ Sn^n¨p sNmXp¡m³ tf`m]n^pt¶m ?’

‘ Wo F¶mXn b_]pt¶ AWp …. WnW¡v NmslknXp¶m tfmsa F¶v tImUn¨m Mm³ Nj¸v SoÀ¡pt¼m Nn«p¶Sm F¶v AkÄ¡v b_]m³ bäptfm ? tR ? “” In{S IqXm]n

“” tlm ..MmWSv HmÀ¯nà …ASv knXv …Wn§Ä¡n¶p t{bm{Pmw Dt*m ?””

“” FWn¡nà tfmsa … UobvSn¡p*v …. B f]n^³ sI¡³ … Njnª BjvIt] knan¨p b_ªSm … bmÀ¡n k^t\m¶p “”

“” FXn ..Uobm … Wo C§sW SpX§^pSv tNt«m … Ak³ AÑtâw At½tXw ktÃmw ssbh AXnt¨m*v k^p¶Smkpw … kà tImtUymw b_¨n`pw k¶m … Wo W¼_pw sNmXp¡*m]n^p¶p ‘

‘ tbmXo bntÅs^ … Ak³ ¹hv– XqWtà ..sbmXnfol Hs¡]p*v .. As¸m {bm]bqÀ¯n]ms]¶p b_ªp Wn¡mw “” hm{µ Ak^psX AXpt¯¡v k¶p .

‘ Hm …WnW¡pw bntÅs^ B\tÃm {bn]w ..AkapsX H^p ht¸mÀ«v””

‘ AÃmsS ..Wns¶ tbms` Nnak³fms^ Bt\m …H¶v tbmXo “”

; F³s_ tbmt¶m … H¶v WnÀ¯v .F¶n«v.. A®m¡nt`¡v ktÃmw tNämWpÅ kjn b_'”” UobvSn CX]n N]_n

‘ F´v kjn .. WnW¡v bmÀ¡nt`¡v tbmNp¶ kjn A_n]ntà ..tWs^ sIÃpN …B sI¡³ k^pw ..A®m¡nt`¡v tNäpN””

‘ F³s_ Int{S … Wo]pw … ‘ UobvSn sSmjpSp .

“” Wo kmXn UobvSn …. knl¶n«p N®v Nm\m³ k¿ …”” hm{µ AkapsX ssN bnXn¨p

“” tim«Â hm³Z tcmÀ«v– “” hm{µ Hmt«m]n N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

മന്ദന്‍ രാജാ

മന്ദന്‍ രാജ

നിന്‍റെ ചിരി , വാക്കുകള്‍ , എഴുത്തുകള്‍ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും സന്തോഷം നല്‍കുമെങ്കില്‍ അത് നല്‍കുക ... എങ്കിലാ സന്തോഷം നമ്മിലേക്കും തിരികെയെത്തും

164 Comments

Add a Comment
 1. Supper ayt und ethra thavana kaipidichu vittu.vaikumbol Kai pidikand erikane pattula athrak nalla avatharanam.

 2. Adipoli story… Ezhuthanel ingane ezhuthanam… 3day eduthu…5 ennam kalanju….. Super… Eniyum ezhuthanam…

 3. രാജാവ് നിങ്ങ rajavalla ഒരു ഒന്ന്നൊന്നര രാജാവാണ് 78 പേജസ് അത് കൊണ്ട് എന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇത് 3ദിവസം കൊണ്ട് വായിച്ച് തീർത്തു കമൻറ് ഇടതെ വയ്യ ശരിക്കും കിടുക്കി ബിജുക്കുട്ടൻ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ല . അതേ ഒരു സംശയം ഇതൊക്കെ എങ്ങിനെ ഓർത്തു എഴുതുന്നു? ദേവ കല്യാണി വായിച്ച് thalarnnirunnappol അടുത്തത്.ഒട്ടും മടുപ്പില്ലതെ ഇങ്ങനെ എഴുതാനും ഒരു കഴിവ് വേണം ദൈവമേ ചിലരുടെ കഥകൾ 3 പേജ്‌ ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ രാജാവ് 50 പേജിൽ കുറയാതെ കഥ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും.കമെന്റ് താമസിച്ചത് ക്ഷമിക്കുക.പിന്നെ സുഖം തന്നെ അല്ലേ

  സ്നേഹപൂർവ്വം
  അനു

  1. മന്ദന്‍ രാജാ

   നന്ദി ഉണ്ണി ,

   എഴുതി വരുമ്പോള്‍ പേജുകള്‍ കൂടുന്നതാണ് .. പലരെയും പോലെ ചുരുങ്ങിയ പേജുകളില്‍ എഴുതി ഫലിപ്പിക്കനാവുന്നില്ല ..

   വെറുതെയിരിക്കുമ്പോള്‍ അല്ലെ വേണ്ടാത്ത ടെന്‍ഷനുകളും ഒക്കെ … മടുപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറനാണീ എഴുത്ത് ..സുഖം തന്നെ .. നന്ദി ഒരിക്കല്‍ കൂടി .-രാജ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan