സാൾട്ട് ആൻഡ് ചില്ലി 2 [അജ്ഞാതൻ] 615

45218 Kambi Views

 

സാൾട്ട് ആൻഡ് ചില്ലി 2 

SALT & CHILLY 2 BY അജ്ഞാതൻ

s`¨pknsâ ssN {bt]mP¯n SaÀ¶ Wo`p tW^s¯ cpZv– Njn¨p NnsX¶p .hmUm^\ D¨¡v D_¡w bSnknà C¶v go\w Nm^\w D_§nt¸m]n .`¨pknsâ]pw AkØ f_n¨m]n^p¶nà Nps_ tW^w tcm\n Nan¨ Akapw D_¡¯nt`Nv kjpSn ko\p .

B hf]¯m\v t{bm{Pmw Nym³h B] h¦X¯n fpXn]sâ ^wP{btklw . fp³bn kmSn Sp_¶n«p*v Bs^]pw Nm\mWnà .AN¯p N]_n A½]psX _qw AX¨n«p*v tWs^ `¨pknsâ _qfn sI¶p . tcm\pw fp`]psX fpNan k¨p f`À¶pNnsX¶p_§p¶p .

Wà NmjvI AkapsX lzmh¯nWWph^n¨p fp`]pw ASnWp fpNans` tcm\pw AW§p¶p*v . fpXn]³ tWs^ Aksa H¶v tWm¡n ASymklyw k`n] fp` H^p sI_n] I^¡v Ss¶ GSkWmt\m B emPykm³ Ak³ fWÊn HmÀ¯p . s`¨p D_¡¯n H¶v I^nªp NnsX¶p Nm fpt¶Nv N]än AkapsX bmkmX tft`¡v N]_n SpX]psX Nps_ Ct¸mÄ Nm\mw .fpXn]sâ Np® N¼n]m]n Ak³ s`¨pknsW tWm¡n bmânWp fosS Np® SXkn .

AVnNw AknsX Wn¶nà kmSn Sp_¶p NnXv¡p¶p A½ CknsX D*Nn b\n bmapw .Ak³ _qfnt`¡v– tbm]n Npan¨p {ZÊv– FÃmw fmän k¶p A½s] Nm\p¶nà .A½]psX _qfn tWm¡n kmSn Im^n NnX¡p¶p Ak³ Nps_ tW^w Wo`pknsW Ss¶ tWm¡n Wn¶p .GtSm N¼n bX¯n t^gvf NnX¡pw tbms` I^nªp NnXv¡p¶p Np*n]psX fpjp¸v kyàfm]n Nm\mw .

fpXn]sâ Np® ko*pw N¼n]m]n Ak³ bp_¯n_§n fpWvbns` tZmÀ AX¨v Sn^n¨p k¶p . Wo`p NnXp¡p¶Spw tWm¡n sd^vfpX]vNv fpNan`qsX Np® SXkn .F´m hq¸À Np*n H¶v AXn¡m³ Nn«n]n^pt¶Â Ak³ In´n¨p .

Ak³ bSns] A½]psX AXnsSNv sI¶p bmkmX tft`¡v sS_p¯p N]än hq¸À Nm`pNÄ Wà skap¸v Ak³ bSns] H¶v sSm«p Wà thmcväv– . Ak³ sd^vfpX]n Wn¶pw Np® bSns] bp_s¯Xp¯p Wo`pknsW tWm¡n AXn¨p . B Np*nNant`Nv tWm¡n sNm*p Wà tkP¯n sSm`n¨Xn¨p

ABiviv Wà hpOw fq¯p .N]_n Nan¨mt`m tk* A½s]§mWpw FSnÀ¯m bns¶ I¯m fSn hz]w b_ªp . Ak³ Np® WÃtbms` sSm`n¨Xn¨p .

bp_¯p B^psXt]m tcm¬ AXn¨p fpXn]³ Np® AN¯m¡n sbs«¶v skan]n C_§n .s`¨p Bt^mtXm hwhm^n¡p¶p*v .AkÄ tcm¬ hwhm^n¨p sNm*p bp_t¯¡n_§n tcm¬ N«v– B¡n

Biv tI«³ Ft¸m k¶p

Np_¨m]n CknsX Nų N]_n]m tbm`pw A_n]nÃt`m

D_§nt¸m]n tI«m …fpXn]sâ fpO¯v Wn¶ AÊzcknNS AkÄ¡p fWÊn`m]n . Ft´m H¸n¨n«p*v

Im] CXs« ?

Ct¸mÄ tk*

Aksâ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

11 Comments

Add a Comment
 1. കുറേക്കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആകാമായിരുന്നു.. ഉറക്കഗുളിക കൊടുത്ത് പണ്ണുന്നതിന് പകരം..
  കുഴപ്പമില്ല ഇന്സസ്റ്റ് ആയതോണ്ടു എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടമായി..

  ബാലു അറിയാതെ..എല്ലാവരും പിള്ളേർ ഉൾപ്പെടെ പണ്ണണം

 2. പേജ് കൂട്ട്ക…
  പേജ് കൂട്ടിയാൽ വായിക്കാൻ രസം ഉണ്ടാകും!

 3. അജ്ഞാതനു എന്നാ പറ്റീ??? പേജ് കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ????
  ആദ്യ ഭാഗം വളരെ രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതും രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് കൂടി പേജ് വേണമായിരുന്നു. സൂപ്പർ… ഇതിന് മുന്നെ വന്ന same തീമിനെക്കാൾ ഇഷ്ടമായി. തുടരുക… വെയ്റ്റിംഗ് for next…

  1. ഞാൻ പിണക്കമാ…..

   😢😢😢

   1. 1st പാർട്ട്‌ വായിച്ചു ആമി…. അഭിപ്രായം പറയുന്നത് വായിച്ച ഉടനെ അല്ല. പിന്നീട് മനസ്സിൽ ആ കഥ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ആണ്. പേജ് കുറവ്, അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കമന്റ് തട്ടി വെയ്ക്കും.

    1. അപ്പൊ പിണക്കം മാറി…

     ☺️☺️☺️☺️☺️🎂🎂🎂

 4. Kollam adipoli ..but page kuranju poY

 5. പേജ് കൂടി എഴുതുക… ആദ്യത്തെ partന്റെ അത്രേ പോരാ.. ഒന്നൂടെ നന്നാക്കി എഴുതു

 6. Mathi eni postalle AAA serial AAA actor’s nu oodu Oru eshatam und athu kalayalle plsss

 7. ആത്മാവ്

  എന്താടെ…ഇത് .., വന്നുവന്ന് പേജ് തീരെ ഇല്ലല്ലോ..? ഹ… ഹഹ.. ഹ അത്യാവശ്യം കമന്റ്‌ ഇടണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള പേജെങ്കിലും വേണ്ട..? അടുത്തതിൽ ശ്രെദ്ധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.. നന്ദി. സ്വന്തം ആത്മാവ് 💀👈.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan