ഉസ്താദിൻ്റെ ഉഴിച്ചിൽ 923

156221 Kambi Views

 

ഉസ്താദിൻ്റെ ഉഴിച്ചിൽ

Usthadinte Uzhichil bY Rahul

im]v Mm³ ^mip H^p bpSn] NT]pfm]n ko*pw Wn§Ä¡p fp¶ns`¯pN]m\v….Mm³ C`{ÎogyWm\v.ko«n A½]pw ^*Wn]³fm^pw,Aѳ M§sa kn«p tbm]n«v F«p kÀgt¯mafm]n,ko«n Wm`p blp¡apw As©«mXpNapw fäpfm]n bm knäpw fäpw Npj¸fnÃmsS tbmNp¶p.blp¡sa]pw fäpw Soäp¶Spw Aks] Npan¸n¡p¶Spw bm N_¡p¶Spw A½]m\v,^mkns` NXNan`pw koXpNan`pw F¯n¡p¶ b\n FWn¡pw .ASymklyw S^t¡XnÃm¯ k^pfmWw..BapNÄ NrSyfm]n Nmlpw S^m_p*v.A½ kas^ hv–t{Xm§m\v .Nmlp sskNn]m A½ tW^n«p sI¶p bp`]m«p b_]psf¶ tbXn]n`m\v fn¡k^pw Nmlp sskNn¡m¯Sv,A½s]¡p_n¨v b_]pN]ms\¦n 45 k]Êp*v ASymklyw D]^kpw ASnsWm¯ SXn]psfms¡]m\v..hm^n]m\v fn¡t¸mjpw tkgw..hm^n]psX fp³emPw AÂbw sbm¡n A^]nÂNp¯n]m\v Cu b_ª b\nNans`ms¡ GÀs¸Xm_p..hUmhf]kpw Nm`pNapw SpXNapw Nm\n¨p WX¡p¶Sv FWn¡p tUgyfm]n^p¶p Nm^\w ko«n k^p¶ Nq«pNm^pw AXp¯ b_¼n tS§]nXm³ k^p¶k^pw FÃmw ASp N*mhzUn¡m_ps*s¶Wn¡_n]mw .ASp tbms` A½ A§mXn]nt`¡pw fäpw tbmNpt¼mÄ Sma¯n Np`p§p¶ SXn¨p^p* I´nNan Bs\ÃmkÀ¡pw tWm«w.A½t]mXp tbXn Nm^\w MmsWm¶pw b_]m_nÃ.Sp_n¨p tWm«¡mÀ¡p In`t¸m WtÃm\w sS_n tNÄ¡m_pfp*v.H^ohw A½ Hm`sfX]p¶ tW^w bmSnN]_n] sS§n`n^p¶p At½sX SpX tWm¡n skÅfn_¡p¶ S*m³ UmfpknWp N\¡nWp sNmXp¡p¶Spw Mm³ N*Sm\v..ASp tbms` b_¼nsâ fpS`man bt{Smhp tI«Wpw At½sX Wm¡nsâ IqX_nªn«p*v.. C§sW sb¬bp`n]m]n kn^mKn¡p¶ hf]¯m\v H^p Unkhw sSmjp¯p kr¯n]m¡p¶SnWnsX A½s]m¶p ko\Sv.D¨¯n`pÅ N^¨n tNt«mXns]¯n] Mm³ A½s] F\o¸n¡m³ tWm¡n.tim e]¦^ sk]väv At¸mÄ ASpkjnk¶ Im]¡X¡m^³ Adq¡ M§aXpt¯¡p k¶p Nm^y§Ä tImUn¨_nªp.MmWpw Adq¡]pw NqXn A½s] Sm§n¸nXn¨Nt¯¡p sNm*p tbm]n..Cu Akh^w Adq¡ l^n¡pw fpS`m¡n]n^p¶p.At½sX fp`]n`pw I´n]n`pw ssNk]v¡m³ bpÅn {btSyNw {l²n¨n^p¶p.tkUW]m bpa]p¶SnWm A½]Sp A_nªn`v–`.AN¯p N«n`n Nfnjv¶p NnX¶v WXpknWp ssN k¨m\½ NnX¶Sv ..CSp N*knsX SXkm³ tWm¡n] Adq¡mtWmXv tbmtXm AknXp¶v F¶½ Bt{Nmln¨p..CSptN«dq¡ ASv sh^n Ct{S Nãs¸«ksX sNm*¶v sNX¯y M½av Npä¡m^³..A]vWv AW¡v Mm³ sNX¶v S^t\mXm fmt¹??sI¡³ Wn¡t\m*v MmsWm¶pw b_]\nÃ.A]mÄ CuÀgyt]msX {bmNns¡m*v C_§nt¸m]n..AXp¯ ko«ns` WdohSm¯ k¶v A½s] ssS`fn«pjn]`pw Npan¸n¡`pw fäp b^nI^\§apw GsäXp¯p.B Unkh§an N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Rahul

24 Comments

Add a Comment
 1. ഇത് വേറെ ഭാഷ ആണല്ലോ…. ഒന്നും കാണുന്നില്ല കാണാൻ എന്തു ചെയ്യണം ?

  1. DR.പൈലി xVx

   check home how to read stories

   1. Thanks

 2. മന്ദന്‍ രാജാ

  അടിപൊളി
  രണ്ടു പേജിലോതുക്കേണ്ട എഴുത്തല്ല താങ്കളുടേത് .. പേജുകള്‍ കൂട്ടിയെഴുതൂ …

 3. Superb ..page kuttatba oru rakshayumilla mona rahula ..makanum chance kittumo ozhiyan.

 4. Ustadinte pani kazhiyunnathode amma oru kamadevatha aavate. Nabeesathatha ustadine kalichathum koodi ammayod vivarikate.

 5. കഥ കൊള്ളാം, അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ കളി നന്നായി വിവരിച്ച് പേജ് കൂട്ടി എഴുതണം.

 6. പേജ് കൂട്ടി ,ഉഴിച്ചിലും ,കളിയും എല്ലാം വിശദമായി എഴുതുക … രാഹുലിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പേരില്ലേ ??

 7. Poli fuck her boobs

 8. തുടക്കം കൊള്ളാം….. പേജ് കൂട്ടി പെട്ടന്ന് വന്നാട്ടെ….

  ????

 9. Thudakkam Kollam ….

  Page kooti adutha bagam prattannu tharooo

 10. ഒരു request ഉണ്ട്, ഇതിൽ നല്ല ഒരു കളി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അത് ബ്രാ അഴിച്ചു, കാലകത്തി എന്ന രീതിയിൽ ചുമ്മാ അങ്ങ് എഴുതി പോകരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഓരോ ഭാഗവും വിവരിച്ചു നന്നായി സുഖിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വന്നാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഓരോ ഇഞ്ചും വിടാതെ ഉസ്താദ് പണി നടത്തിയാൽ സൂപ്പർ.

 11. കിടിലൻ തുടക്കം. വ്യത്യസ്തയോടെ പുരോഗമിക്കട്ടെ. പേജുകൾ കൂട്ടുമല്ലോ.

 12. പേജ് കൂട്ടി എഴുതൂ

 13. തുടക്കം കൊള്ളാം. പേജ് കൂട്ടി വിശദമായി എഴുതൂ.

 14. ബാക്കി ഉടനെ കാണുവോ

 15. സൂപ്പർ കഥ കല്ലകി

 16. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്

 17. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദ് അവരുടെ ആനക്കുണ്ടിയും, ചക്കമുലയും കശക്കി പിഴിയണം. നല്ല കമ്പി ഡയലോഗുകൾ ചേർത്തെഴുതു. സൂപ്പർ.

 18. Oombiya Story

 19. Nalla avatharanam.scope ulla theem anu bro continue.page kuduthal ezhuthanam ennu mathrame parayanullu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan